رسم انواع نموردار ها دراکسل به همراه سادترین روش رسم نموداردر اکسل
زمان کنونی: 3 آذر 1396 ، 05:57 عصر
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: admin
آخرین ارسال: admin
پاسخ
بازدید 2976
محبوب کنید:

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رسم انواع نموردار ها دراکسل به همراه سادترین روش رسم نموداردر اکسل
#1
چگونگی رسم نمودار روشهاي ايجاد نمودار :

روش اول :
1- انتخاب منوي Insert انتخاب گزينه Chart
روش دوم :
1- انتخاب آيکون Chart Wizard ( )
نکته
در زمان ايجاد نمودار با کليک بر رويدکمه Next به صفحات بعدي ميرويم و کليک بر روي دکمه Back باعث برگشت به صفحه قبلي ميشود و با کليک بر روي Finish کادر نمودار ها بسته ميشود.

نکته
ميتوانيم اطلاعاتي را كه ميخواهيم بر اساس آن نمودار رسم كنيم ابتدا انتخاب كنيم بعد به يكي از دو روش بالا عمل كنيم. ميتوانيم هم در حين كار انتخاب را انجام دهيم.
با انجام يکي از دو راه بالا پنجرهاي زير به ترتيب باز ميشود :

پنجره Chart Type :
اين پنجره شامل دو Tab زير ميباشد :
1- Standard Type :که شامل قسمتهاي زير است :

الف- Chart Type : که در اين قسمت نوع اصلي نمودار را انتخاب ميکنيم.
ب- Chart Sub-Type : در اين قسمت نوع فرعي نمودار را مشخص ميکنيم.
ج- Press and Hold to View Sample : در اين قسمت پيش نمايشي از نمودار با اطلاعاتي که خودمان داده ايم نشان ميدهد. براي اين کار کافي است روي اين دکمه Click کرده و نگه داريم.

2- Custom Type :در اين قسمت ميتوان از نمودارهاي سفارشي استفاده کرد يا يك نوع نمودار ايجاد كرد.

پنجره Chart Source Data :

اين پنجره شامل دو Tab زير ميباشد :

1- Data Range : که شامل قسمتهاي زير است :

الف- Data Range : در اين قسمت آدرس داده هايي را که قرار است نمودار براي آنها کشيده شود، ميتوان تغيير داد همچنين ميتوانيم آدرس را با كليك بر روي Collapse Dialog و با Drag كردن وارد كنيم. و يا ميتوانيم با استفاده از فرمت زير آدرس را تايپ كنيم.
شماره سطر پايان $ نام ستون پايان$ شماره سطر شروع$ نام ستون شروع$! نام Sheet =

ب- Series in : اين قسمت جهت نمايش داده ها را مشخص ميکند. يعني کدام يک از اين دو برچسب از دادهها در پايين نمودار قرار خواهد گرفت. اگر Row را انتخاب كنيم سطر ها به عنوان سري واگر Column را انتخاب كنيم ستونها به عنوان سري قرار ميگيرند.

2- Series : که شامل قسمتهاي زير است :

الف- Series : در اين قسمت نام سري هاي موجود نوشته شده است.
ب- Name : توسط اين قسمت ميتوانيم نام سري را عوض کنيم.
ج- Value : در اين قسمت ميتوانيم آدرس مقادير هر سري را مشخص كنيم. همچنين ميتوانيم مقادير را تايپ كنيم. براي تايپ مقادير بايد مقدار سري را در علامت { } وارد كنيم.
( كار در كارگاه 11 تمرين 18 ، 19 ، 20 و 21 ) (اين تمرينات را در پايان مبحثانجام دهيد. )
د- Category(x) Axis labels : در اين قسمت ميتوان آدرس خانه هايي را داد که محتواي آنها بر روي محور X نوشته ميشوند.
ه- دکمه Add : يک سري جديدايجاد ميکند.
و- دکمهRemove : بر روي نام هر سري در قسمت Series کليک کنيم وسپس اين دکمه را بزنيم ، سري حذف ميشود.

پنجره Chart Option :

اين پنجره شامل 6 Tab زير است :

1- Titles : اين قسمت شامل مواردزير است :

الف- Chart Title : در اين قسمت عنوان نمودار را مينويسيم.
ب- Category(x) Axis labels : در اين قسمت عنوان محور X را مينويسيم.
ج- Value (Y) Axis : در اين قسمت عنوان محور Y را مينويسيم.

2- Axes : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است :

الف- Category(x) Axis اگر در کنار اين کادرتيک خورده باشد ، مقادير روي محور X نشان داده ميشوند و اگر تيک نخورده باشد نشان داده نمي شوند.
ب- Value (Y) Axis اگر در کنار اين کادر تيک خورده باشد، مقاديرروي محور Y نشان داده ميشوند در غير اين صورت نمايش داده نميشوند.

3- Grid Line : که اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

الف- Category(x) Axis که خودشامل دو قسمت است :
- Major Gridline : اگر اين قيمت تيک خورده باشد ، خطوط شبکه رسم ميشوند ( تمامي خطوط رسم نميشوند)
- Minor Gridline : اگر اين قسمت تيک خورده باشد خطوط ديگري بين خطوط بالا رسم ميشوند.
اين دو قسمت براي خطوط شبکه موازي محور Y ها هستند.

ب- Value (Y) Axis : که شامل دو قسمت زير است :

- Major Gridline : خطوط شبکه را به موازات محور X رسم ميکند.
- Minor Gridline : خطوط ديگري را به موازات محور X بين خطوط بالا رسم ميکند.

4- Legend : اين Tab شامل قسمتهاي زير است :

الف- Show Legend : اگر اين گزينه تيک خورده باشد راهنما نمايش داده ميشود.

ب- Placement : مکان راهنما را نشان ميدهد. Bottom : پايين ، Corner : گوشه بالا سمت راست، Top : بالا، Right : سمت راست، Left : سمت چپ
5- Data Label : شامل قسمتهاي زير است :

الف- None : هيچ مقداري را بر روي ستونها نمايش نميدهد.
ب- Show Value : مقدار هر سري رابر روي ستون آن نشان ميدهد.
ج- Show Label : برچسب هر سري راروي آن نشان ميدهد.
د- Legend Key Next to Label : اگر يکي از حالتهاي ب و ج راانتخاب ميکنيم. اين گزينه فعال شده و در کنار هر مقدار رنگ سري نمايش داده ميدهد.
6- Data Table :شامل قسمتهاي زير است :

الف- Show Data Table : اگراين گزينه فعال شود ، جدولي مشابه آنچه که ما ، در Sheet کشيده ايم در زير نمودارظاهر ميشود.
ب- Show Legend Keys : اگر گزينه الف فعال باشد ، اين گزينه نيزفعال ميشود. و اگر در کادر آن تيک بزنيم، رنگ هر سري را در کنار اطلاعات آن سري درجدول نشان ميدهد.

نکته
بايد توجه داشته باشيم كه كه با توجه به نوع نمودار گزينه هاي موجود در اين پنجره ميتوانند متفاوت باشند.

پنجره Chart Location :

الف- As New Sheet : اين گزينه نمودار را در يک Sheet جديد بااسم دلخواه ( اسم پيش فرض Chart 1 است) ايجاد ميکند. نموداري که در اين حالت ايجادميشود، قابل جابجا شدن و تغيير سايز نيست ولي هر گونه تغييرات بر روي اطلاعات اصلي بر روي نمودار تاثير دارد.
ب- As Object in : اين گزينه نمودار را در هر Sheet که ما انتخاب ميکنيم ، ( از Sheet هاي موجود ) رسم ميکند و قابل جابجا کردن و تغييرسايز نيز ميباشد.

تغيير بر روي نمودار ايجاد شده :
براي تغييرنمودار ايجاد شده بايد ابتدا نمودار را انتخاب کرد. سپس مجدداً دکمه Chart Wizard راکليک کرد. يا از روي Toolbar ، Chart که باز ميشود، تغييرات را اعمال کرد.

نوار ابزار Chart
اين نوار ابزار را ميتوانيم در صورتي که فعال نبود با Right Click بر روي نوار ابزار ها و انتخاب گزينه Chart فعال کنيم اين نوارابزار داراي آيکونهاي زير است :
Chart Object : در اين قسمت ميتوانيم قسمتي ازنمودار را كه ميخواهيم بر روي آن تغيير دهيم انتخاب كنيم. با انتخاب هر گزينه قسمت مربوط به آن روي نمودار انتخاب ميشود.

Format : با توجه به اينكه در Chart Object چه انتخاب شده باشد اين آيكون پنجره Properties آن را باز ميكند.

نکته
با Double كليك كردن بر روي هر موضوع از نمودار نيز پنجره Properties آن باز ميشود.

Chart Type : در اين قسمت ميتوانيم نوع نمودارانتخاب شده را تغيير دهيم.
legend : توسط اين آيکون کادر راهنما را ظاهر ياپنهان ميکنيم.
Data Table : توسط اين آيکون ميتوانيم جداول داده ها را فعاليا غير فعال کنيم.
By Rows :با انتخاب اين آيكون سطر ها به عنوان سريانتخاب ميشوند.
By Column : با انتخاب اين آيكون ستونها به عنوان سريانتخاب ميشوند.
Angle Text up : جهت متن نمودار را تغيير ميدهد. يعني متناز بالا به پايين ، کج نوشته ميشود. به شرطي اين آيكون فعال است كه قسمتهاي متنينمودار انتخاب شده باشد.

Angle Text down : متن نمودار را تغيير جهت ميدهد. يعني متن از پايين به بالا و کج نوشته ميشود. به شرطي اين آيكون فعال است كهقسمتهاي متني نمودار انتخاب شده باشد.

تغيير اندازه :
1- روينمودار کليک ميکنيم تا انتخاب شود.
2- روي يکي از مربع هاي سياه اطراف نمودارکليک ميکنيم.
3- مربع را تا زماني که به اندازه دلخواه تغيير اندازه دهد Drag ميکنيم.

انتقال نمودار :
روي نمودار کليک ميکنيم. نمودار را به محل مورد نظر Drag ميکنيم.

در پایان باید عرض کنم یک روش خیلی ساده برای رسم نمودار وجود دارد که به بدین صورت میباشد که:

1- سلولهای جدولي را كه ميخواهيد اطلاعات آن به شكل چارت رسم شود انتخاب كنيد.
2- كليد F11 را فشار دهيد.

اكسل چارت شما را در يك Chart Sheet جديد ايجاد ميكند.

حسابرس و مدیرموسسه آریا محاسبان گیلان حساب و رییس انجمن حسابداری استان گیلان 09113428657 ابوذرامیدی
 پیام‌های داخل این موضوع
رسم انواع نموردار ها دراکسل به همراه سادترین روش رسم نموداردر اکسل - admin - 22 دي 1391 ، 11:43 عصر

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان